Dört Kitap: Malcolm X, Eleanor Marx, Gramsci, Rosa Luxemburg

Akın Deniz Sorucu Türkiye yayıncılık hayatında, eski bazı örnekler dışında ciddiyetle çıkan “biyografi serileri” bulamamaktaydık. Bugün yeni yeni bu eksiklik giderilmektedir. Ancak yine de “özgün” diyebileceğimiz örnekler hayli az. Sağ hareketler içerisinde, önder addettikleri kişilerin hayat hikâyelerini anlatan birçok seri… Continue Reading

AKP ve Kemalizm

Roni Margulies AKP’nin Kemalistleşiyor veya hatta çoktan Kemalistleşmiş olduğu çokça tartışılan bir konu. Şu veya bu ölçüde Kemalistleşmiş olduğu yaygınca kabul görüyor; tartışma konusu genellikle ne ölçüde ve niye Kemalistleştiği oluyor. Yeni bir tartışma değil ama bu. Sekiz yıl önce,… Continue Reading

Marx ve Yerli Halklar

John Bellamy Foster, Brett Clark ve Hannah Holleman Geride bıraktığımız 20-30 yıllık dönemde sosyal teoride yaşanan ve beyaz yerleşimci sömürgeciliğin eleştirisi ile ilişkilendirilen “yerli halklara dönüş” eğilimi, Marksist kuramda uzunca bir süredir var olan bir dizi temayı yeniden gündeme soktu.… Continue Reading

Chris Harman ve Siyasal İktisadın Eleştirisi

Alex Callinicos Chris Harman 67’inci doğum gününün arifesinde, 2009 yılının 6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gecesi aniden hayatını kaybetti. Öldüğünde International Socialism dergisinin editörlüğündeki üçüncü dönemini sürdürüyordu. Chris’in ölümünün ardından bu derginin editörlüğünü ben üstlendim. On yılın ardından bu görevi… Continue Reading

Lenin’den Kaçmak mı? Neden?

Şenol Karakaş Türkiye’de de, dünyada da, solda konumlandığını düşünen çok sayıda yazar ve çevrenin sosyalizm tartışmalarına katılmalarında belirleyici unsur Leninizm’e yönelik eleştirileri oluyor. Tüm Lenin eleştirilerinin odağını ise 1917 yılı sonrası Rusyası’nda yaşanan gelişmeler oluşturuyor. Ekim Devrimi’nden sonra, 1920’lerin hemen… Continue Reading