Eşitlik Arayışının İki Uğrağındaki Göçmenler ve Mezar Kazıcıları Olarak Milliyetçiler

Polat S. Alpman I. Siyasal Olanın Yeniden Siyasallaştırılması Siyaset sosyolojisi ya da teorisi ile uğraşanların çoğu, Türkiye’deki siyasal alan üzerine düşünmenin kendine özgü zorlukları olduğundan söz edildiğine sıklıkla tanık olmuştur. Bu önerme pek doğru sayılmaz ve Türkiye, dünyadaki birçok ülkeyle… Continue Reading

Zizek’in Koronavirüs Hakkında Neredeyse Gelişigüzel Konuşması Üzerine

Sinan Özbek Dünya; koronavirüs ve yol açtığı covid-19 pandemisiyle boğuşuyor. Her gün TV’lerden hastalık hakkında uzmanlığı olan meslek mensuplarını izliyoruz. Yer yer uzmanlığı olmadığı halde konuşan zevata da rastlanıyor. Bu yaşanan olay karşısında felsefecinin kafasını yoracağı nokta, pandeminin toplum ve… Continue Reading

Koronavirüs Krizi Değil, Neoliberalizmin Krizi

Bülent Somay Amacım bazı tesadüflere dikkat çekmek. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki, koronavirüs salgını, insanlık tarihinin en büyük salgını değil. 14. yüzyılda ortaya çıkan veba salgınında Avrupa’daki insanların yüzde 30’undan fazlası öldü. İngiltere’de başlangıçta uygulanmaya çalışılan “sürü bağışıklığı” politikası uygulansa bile,… Continue Reading