Sayı 4

Enternasyonal Sosyalizm sayı 4, Mayıs 2019

 • Otoriterizm tehlikesi, AKP ve faşizm – Şenol Karakaş
 • Otoriterleşme ve Milliyetçilik – Arife Köse
 • Silahlı Kuvvetler ve “Silahsız Kuvvetler”: Devlet, Darbe ve “Orta Sınıf” – Roni Margulies
 • Egemenler ve Ezilenler için Göçmenlik – Ozan Ekin Gökşin
 • Tek Partili Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları – Sinan Laçiner
 • Türkiye İşçi Sınıfının Durumu – Faruk Sevim
 • Emperyalizm, Savaş ve Direniş – Ozan Tekin
 • Değer Her Şey Değildir – John Bellamy Foster, Paul Burkett
 • SSCB Sosyalist miydi? – Meltem Oral
 • Sanayi 4.0: Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu mu? – Levent Yıldırım, Özdeş Özbay
 • Marksist Bir Kriz Analizi: Zombi Kapitalizm – Philipp Probst