İnsandaki Yıkıcılık Sorunu

Tuna Emren   Çoğu medeniyet korku üzerine kuruludur. Korkaklığı öğreterek medenileştirmek o kadar kolaydır ki… Cesareti getirecek standartları seyreltirsiniz. İradeyi kısıtlarsınız. İştahları düzenlersiniz. Ufuklara çitler çekersiniz. Her hareket için bir yasa yaparsınız. Kaosun varlığını reddedersiniz. Çocuklara bile yavaş nefes almayı… Continue Reading

“Marx’ın haklılığından şüphe etmek için hiçbir neden yok”

Ferda Keskin ile söyleşi     Öncelikle, Trump’ın yenilgisi, Bolsonaro’nun Lula karşısında geride görülmesi, Erdoğan-MHP iktidarının muhalefet karşısında gerilemiş görünmesi, otoriter rejimlerin küresel ölçekte bir gerileme dönemine girmesi olarak ele alınabilir mi? Ferda Keskin: Bir gerileme dönemi var denebilir ama… Continue Reading