Krizler derinleşiyor

Joseph Choonara Covid-19 salgını ve beraberindeki çoklu krizlerin “yaşamın olağan akışını” sekteye uğrattığı, hayatın er ya da geç kaldığı yerden devam edeceği düşüncesi, 2020’yi berbat bir sapma olarak görmemize neden olabiliyor.[1] Pandemiyle karşılaşmamız bizler için nasıl bir bahtsızlık olursa olsun… Continue Reading

ABD’de ırkçılık, sınıf ve direniş

Ozan Tekin “Negrolar, kendi uyanışları, kendi otonomi talepleri ve kendi güçlerinin demokratik seferberliğinin sonucunda sınıf temeline doğru ilerleyeceklerdir. Küçük burjuvazi “toplumsal, siyasi ve ekonomik eşitlik” ve “kendi kaderini tayin hakkı” taleplerini sahiplenecektir; ancak mücadele içerisinde bunları kazanma konusunda dirayetsiz olduğu… Continue Reading

Demirtaş’a bir öneri: Güçlendirilmiş işçi demokrasisi

Şenol Karakaş  Cezaevindeki arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla tartışmak çok zor. Hele Selahattin Demirtaş gibi, önce “hukuksal numaralarla”, sonra bu numaraların yetersiz kaldığı yerde, doğrudan baskıcı-hukuk dışı taktiklerle uzun bir süredir tutuklu bir arkadaşımızla tartışırken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama söz konusu… Continue Reading

Dört Kitap: Malcolm X, Eleanor Marx, Gramsci, Rosa Luxemburg

Akın Deniz Sorucu Türkiye yayıncılık hayatında, eski bazı örnekler dışında ciddiyetle çıkan “biyografi serileri” bulamamaktaydık. Bugün yeni yeni bu eksiklik giderilmektedir. Ancak yine de “özgün” diyebileceğimiz örnekler hayli az. Sağ hareketler içerisinde, önder addettikleri kişilerin hayat hikâyelerini anlatan birçok seri… Continue Reading

AKP ve Kemalizm

Roni Margulies AKP’nin Kemalistleşiyor veya hatta çoktan Kemalistleşmiş olduğu çokça tartışılan bir konu. Şu veya bu ölçüde Kemalistleşmiş olduğu yaygınca kabul görüyor; tartışma konusu genellikle ne ölçüde ve niye Kemalistleştiği oluyor. Yeni bir tartışma değil ama bu. Sekiz yıl önce,… Continue Reading