Seçim sürecinde “kimi dışlıyorsanız hepimiz oyuz!”

“Sokakta mücadele, sokakta antikapitalist bir alternatif, sandıkta HDP!”

Çok daha etkin bir seçim kampanyasına ihtiyacımız var.

Sol muhalefetin milletvekilliği pazarlıklarının dışında, sokağa, ezilenlerin en temel ihtiyaçlarına odaklanmasına yardımcı olmak ve seçim kampanyası sırasında yan yana gelmeyi arzulayan milyonlarca bağımsız aktiviste başka bir alternatifin mümkün olduğunu göstermek için güçlü bir seçim kampanyasına ihtiyacımız var.

Erdoğan-Bahçeli ittifakının açık ara mağlup olması için, seçimleri seçimlere, sandığa ertelenemeyecek kadar ciddiye aldığımızı göstermek için güçlü bir seçim kampanyasına ihtiyacımız var.

Erdoğan-Bahçeli iktidarı tek adam rejiminin dışlayıcı niteliği tarafından törpüleniyor. Bu rejimin niteliği tarafından tetiklenen ekonomik, politik, sosyal ve ahlaki krize karşı günün her saati direnmek, mümkün olan her yerde birleşik direniş köprülerini inşa etmek gerek.

Sadece seçimlere endekslenmiş bir yan yana geliş, seçimlerde muhalefetin işini “kolaylaştıracak” birleşik mücadelenin kitlesel bir şekilde örülmesi için yeterli olamaz.

Emek ve Özgürlük İttifakı’na sürekli olarak soldan, antikapitalist bir açıdan basınç yapmak zorundayız. Seçim kampanyası, hem iktidar hem de 6’lı Masa açısından 2023’ün ilk günlerinden itibaren, sadece bir seçim kampanyası olmayacak, ama aynı zamanda milliyetçiliği köpürtme yarışı olarak da yaşanacak.

Cumhuriyetin 100. yılı çağrıları, iktidar tarafından tüm toplumu milliyetçi histeriler temelinde kutuplaştırmak için bulunmaz bir fırsat olarak kullanılacak. Muhalefet ise 100. yılı “iktidardan daha daha iktidar içeren” bir söylemle ele alacak. Cumhuriyetin bütün ötekileri, en başta bugünün ırkçıları tarafından şiddet içeren eylemlerde yıpratılan, hedef gösterilen “favori ötekisi” göçmenler tümüyle düşmanlaştırılacak.

İsveç ve İtalya’daki seçimlerde göçmen düşmanlarının iktidara doğru yürümesi, anaakım burjuva partilerin kurmaylarının da aynı dersi çıkartmasına neden oluyor olabilir.

Sadece göçmenler açısından değil, iktidarın bugün hayata geçirdiği sert yoksullaşma, sert anti demokratikleştirme, sert baskı politikalarına yanıt vermek için de bugün mücadele etmek zorundayız.

Bugünün mücadeleleri sandığa, seçim gününe ertelenemez.

Seçim süreci içinde işleyecek büyük bir eylem takvimi var. Kadın eylemleri, 19 Ocak Hrant Dink’i anma etkinliği, Dünya Göçmenlerle ayanışma Günü, soykırım anması, Newroz, 1 Mayıs, seçim mitingleri… Ayrıca her gün gerçekleşen saldırılara karşı hareketler de var. LGBTİ+’lara, kadınlara, göçmenlere yönelik saldırılar, iş cinayetleri, ücretlere ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılar var. Kaldı ki küresel düzeyde dayanışma gerektiren olaylar da yaşanıyor. Rusya’nın nükleer tehdidi, iklim krizine karşı küresel ve yerel direnişler, İran’da olduğu gibi aniden patlayan isyan dalgaları…

Bugünün eylemini yarına ertelememek, hem seçim gününe militan bir şekilde hazırlanmak, eylemlerde yan yana gelme alışkanlığını kazanmak, hem iktidarın yıpranma, kitle temelini kaybetme hızını artırmak ve seçimleri yüzde 60’a yüzde 40 oranında kazanmayı garantilemek ve hem de seçimlerden sonra oluşacak siyasal iklimi, krizlerin faturasını emekçilere yüklemek için kullanmayı aklına getirecek olanları şimdiden uyarmak için çok önemli.

İktidarın uygulamalarına karşı herkesle birlikte “Bu iktidar gitmeli” diyeceğiz.

6’lı Masa’nın sağa karşı sağ eğilimlerin güçlü olduğu başka bir egemen sınıf fraksiyonu olduğunu bilerek, “Sağcılara oy yok” diyeceğiz.

Emek Özgürlük İttifakı’na ise soldan basınç yaparak, tüm bileşenlerine, hep bir ağızdan, devlete ve tüm burjuva muhalefete, “Kimi dışlıyorsanız hepimiz oyuz!” demelerini sağlamaya çalışacağız.

Herkesi seçimlerde HDP’ye oy vermeye, ama tüm yaşamsal taleplerimiz için bugün sokakta, fabrikalarda, okullarda mücadele etmeye, hep birlikte antikapitalist bir alternatifi inşa etmeye davet ediyoruz.

Aşağıdaki listeyi, seçim sürecinde antikapitalist birleşik mücadele zeminlerinin üzerinde yükselebileceği güncel politik ihtiyaçlarımızın ertelenemez talepleri olarak görüyoruz:

 • Asgari ücret net 10 bin!
 • Kira artışlarına son! Kiralar dondurulsun!
 • İşsizlik maaşı yükseltilsin ve kriterleri hafifletilsin!
 • 2021’in Kasım ayındaki Kara Salı’dan sonra yaşanan dolarizasyonun, hayat pahalılığının ve bu süreçte yaşanan kaynak transferinin sorumluları açığa çıkartılsın ve bunlardan hesap sorulsun.
 • Kriz bahane edilerek gıda, elektrik, doğalgaz gibi yaşamsal ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınsın! Gıda fiyatlarına zam yapılmasın!
 • Sermayedarlara vergi affına son! Sermaye sahipleri daha fazla vergilendirilsin!
 • Krizin faturasını krizi çıkaranlar ödesin!
 • Ödeme garantili hastane/yol ve mega projelerin garantileri iptal edilsin.
 • Devletin, bankaların ve sermaye gruplarının borçlarını, bu borçları yapanlar, kaymağını yiyenler ödesin.
 • İşçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engeller kaldırılsın, sendikal örgütlenme üzerindeki yasak ve baskılara son verilsin.
 • Grev hakkını engelleyen tüm uygulamalara son verilsin, yasal düzenlemeler iptal edilsin!
 • Eşit işe eşit ücret verilsin!
 • Göçmen emekçilerin hakları tanınsın ve eşit işe eşit ücret ilkesi göçmen işçiler için de uygulansın.
 • Sağlık ve eğitim gibi kilit alanlarda çalışma saatleri/ mesailer yeniden düzenlensin ve insanca seviyelere çekilsin.
 • Sınırlar mültecilere açılsın!
 • Mülteci hakkı insan hakkıdır! Tanınsın!
 • Her bir göçmen sağlıktan eğitime kadar her alanda TC vatandaşlarının haklarına sahip olsun!
 • Göçmenlere yönelik ırkçılık ve nefret söylemi cezalandırılsın!
 • Irkçı pogrom girişimlerine en ağır cezalar uygulansın!
 • Göçmen çocukların emeğinin vahşi sömürüsüne hayır!
 • Göçmen kadınların cinsiyetçi saldırılara karşı korunması için özel önlemler alınsın!
 • LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemine, ayrımcılığa, şiddete ve devlet baskısına hemen son verilsin.
 • Kürt halkının hakları her düzeyde; ekonomik, siyasi, kültürel, yasal, anayasal düzeylerde tanınsın!
 • Kardeşlik, eşit koşullarda kardeşlik olarak ele alınsın!
 • Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi tanınsın!
 • Anadilde eğitim hakkı! Hemen, şimdi!
 • Küresel ısınma 1,5 derecede durdurulsun. Pazarlık yok!
 • Hemen şimdi sıfır emisyon! Fosil değil yenilenebilir enerji istiyoruz. Elektrik üretiminde fosil yakıt kullanmaya son!
 • Adil dönüşüm, iklim işleri istiyoruz. İşsizliğe son!
 • Yerel ekosistemlere verilen zararlar, zararı verenlerden tazmin edilsin.
 • Nükleer santral tasarıları ve inşaatları hemen durdurulsun!
 • Kreş hakkı tanınsın.
 • Kadına yönelik şiddete en ağır ceza verilsin.
 • Kürtaj hakkı tanınsın.
 • Kadınların korunmasına yönelik özel tedbirler alınsın.
 • Kadının beyanı esastır ilkesi her alanda işletilsin.
 • Kadının ev içi emeği, köle emeği olmaktan çıkartılsın.
 • Pozitif ayrımcılık ve her alanda eşitlik istiyoruz!
 • Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi’ne dahil olsun!
 • Hayvan katillerinin, tecavüzcülerin, şiddet faillerinin cezasız kalmasını ve diğer hayvanların da hayatını tehdit etmesini önleyen bir yasal düzenleme acil bir şekilde gündeme alınmalıdır.
 • Türkiye’de faal haldeki 40 hayvanat bahçesi kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmeli, yenilerinin açılması yasaklanmalıdır.
 • Yunus parkları kapatılmalı, pet-shoplarda ya da internette hayvanların bir meta gibi alınıp satılması yasaklanmalıdır.
 • Hayvan dövüşleri, geleneksel olup olmamasına bakılmaksızın yasaklanmalıdır.
 • Sokakta yaşayan, ormanlara terk edilen hayvanların düzenli ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının yapılması için devletin ve yerel yönetimlerin kaynak ayırması sağlanmalıdır.
 • Kısaca, hayvanların alınıp satılacak eşyalar ya da eğlence araçları olmadığını, doğuştan gelen haklara sahip hissedebilen canlılar olduğunu kabul eden bir yasa istiyoruz.
 • Ne ABD ne Rusya!
 • Bölgesel güç olma girişimlerine son!
 • Sınır ötesi harekâtlara son!
 • Türkiye’nin başka ülkelerin sınırlarındaki tüm askerleri geri çekilsin!
 • Kaynaklar savaşa, askeri harcamalara değil sağlığa, eğitime, yoksullara, yenilenebilir enerji dönüşümüne aktarılsın.
 • Her türden derin devlet yapılanması açığa çıkartılsın, üyeleri yargılansın, bu yapılara onay verenler cezalandırılsın!
 • Düşünce, ifade, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılsın! Bu hakları tüm ezilenler ve emekçiler için garanti altına alan yeni ve demokratik bir anayasa istiyoruz!

 

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

 

Enternasyonal Sosyalizm