Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı bugün ne anlama geliyor?

Volkan AKYILDIRIM İki emperyalist dünya savaşında kazananlarının kurduğu düzen, 2008 ekonomik krizi sonrası sarsılıyor. İki devletsiz halkın kendi kaderlerini tayin etmek için referanduma gitmesi, Avrupa ve Ortadoğu hâkim sınıflarını dehşete düşürmüş gözüküyor. Emperyalist devletlerin tümünün karşı olduğu Irak Kürdistanı bağımsızlık… Continue Reading